The Cine Bay

 
FB Twitter
> >
Kathanayakuni Katha (1975)
Movies
Most Watched
kathanayakuni katha (1975) kathanayakuni katha (1975) thumbnail text
kathanayakuni katha (1975) kathanayakuni katha (1975) thumbnail text
5.82 10 64 0 critic 11 user
n.t.ramarao
vanisree
bharathi
kaikala satyanaranaya
prabhakar reddy
allu ramalingaiah
mikkilineni
k. v. mahadevan
k.devi vara prasad
drama

Kathanayakuni Katha..

Cast: N.t.ramarao
Directors: D. Yoganand
User: 5.8/10 5.8%5.8%5.8%5.8%5.8%5.8%5.8%5.8%5.8%5.8%
Critic: 0 %
Comments